The 2-Minute Rule for תגיש לי

‫אני יודע שנכנסתי לישראל שלא כדין אני הגעתי לכאן כי אני מבקש הגנה‪.‬‬

‫נציבות הפליטים לאו"ם ‪ /‬וארגוני הסיוע‪ – ‬אודה על התייחסותכם הדחופה לעניינו של המוחזק‬ ‫בשלב זה‪ ,‬הנני שב ומאשר צו המשמורת בלא שינוי‪.‬‬

‫"עד להבאתם של המשיבים לפני הממונה על ביקורת הגבולות מטעם משרד הפנים‪ ,‬לא נערכה‬ ‫ביקורת כלשהי על מעצרם‪ ,‬בוודאי שלא ביקורת שיפוטית‪ ...‬בנסיבות אלה שבהן נוהגת המדינה‬ ‫באורח לא ראוי ומחזיקה בני אדם במשמורת שאין לה תכלית ואין לה תוחלת והיא אף פוגעת‬ ‫ביכולתם של המוחזקים במשמורת לנסות להסדיר את עניינם‪ ,‬מתקיימת פגיעה מהותית בעקרון‬ ‫היסוד של כיבוד זכויות אדם‪ .

Some of the most reliable referrals come from people today you rely on - fellow entrepreneurs, friends and family - who definitely have applied lawyers just lately.  Site

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫עיון בפסק הדין מעלה‪ ,‬כי ניתן להעתיק את הנסיבות שהביאו את כב' השופט לפסוק כפי שפסק‪,‬‬ ‫גם ל כ א ן ‪.‬‬

‫הגם שמרבית העובדות פורטו בפניית ב"כ המוחזק‪ ,‬יש להתייחס גם לאלה שלא פורטו‪.

‫נוכח האמור לעיל לא השתכנעתי כי קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫ה‪ .‬המוחזק לא website ישוחרר ממשמורת ללא המלצת האו"ם כי יש ממש בטענתו לבקשת מקלט‪.‬‬

‫שרון בבלי‪-‬לארי‪ ,‬עו"ד‬ ‫בית‪ – ‬הדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫החלפת עורכי דין אינה עילה כזו‪.‬‬ ‫לא התקבלה במזכירות בית הדין כל פניה מסודרת מב"כ החדשה של המוחזק‪.

‫הדיון התקיים בשפה עברית אותה דוברת המוחזקת‪.‬‬ ‫המוחזקת אישרה שהבינה את תוכן הדברים‪.‬‬

‫אין בהעדר מסמכים אלה כדי להוות עילה להחזיקו במשמורת‪ ,‬ואני מסבה את תשומת לב‬ ‫הגורמים הרלבנטיים לכך‪.‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The 2-Minute Rule for תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar